برای شروع نصب ابتدا مخرن epel را بروی سرور فعال می کنیم.

yum install epel-release -y

بعد بسته‌های مورد نیاز برای اجرای tranmission تحت وب را نصب می کنیم

yum install transmission-daemon -y

بعد از این transmission نصب شد برای شروع کانفیگ لازم است ابتدا یک بار سرویس آن را استارت و استاپ کنید، به یاد داشته باشید برای اعمال تغییرات در فایل تنظیمات حتماً سرویس آن را متوقف کرده و بعد از اعمال تغییرات مجدد استارت کنید وگرنه تغییرات شما اعمال نخواهد شد

systemctl start transmission-daemon
systemctl stop transmission-daemon

برای پیدا کردن فایل کانفیگ transmission می توانید از دستور زیر استفاده کنید

locate settings.json

اگر دستور locate اجرا نشد و not found داد بسته mlocate را نصب کنید و به صورت زیر عمل کنید

yum install mlocate -y
updatedb
locate settings.json

خب، فایل کانفیگ را ادیتور خود مثل nano یا vi باز کنید

nano /var/lib/transmission/.config/transmission-daemon/settings.json

حالا خط زیر را پیدا کنید و مقدار false را به true تغییر دهید

"rpc-authentication-required": false,

یعنی بشود

"rpc-authentication-required": true,

حالا خط rpc-password را پیدا کنید که چیزی شبیه خط زیر است

"rpc-password": "{ac6a4d0eba4e21580c887231870ef0e6dd08e006cRu0Er8C",

مقدار داخل گوتیشن را پاک کنید و پسورد دلخواه خود را وارد کنید

حالا خط زیر را پیدا کنید و نام کاربر دلخواه خود را وارد کنید

"rpc-username": "",

مثلا من admin انتخاب کردم که می شود به صورت زیر

"rpc-username": "admin",

حالا خط زیر را پیدا کنید و مقدار آن را true به false تغییر دهید

""rpc-whitelist-enabled": true,

فایل را ذخیره نمایید و سرویس transmission را استارت بزنید

حالا به آدرس http://YOUR-IP:9091 بروید و از کلاینت تورنت تحت وب استفاده نمایید