گاهی پیش می‌یاد که نیاز است تا از آپدیت / آپگرید یک بسته در لینوکس جلوگیری کنیم برای این کار کافی است از دستور زیر استفاده کنیم

sudo apt-mark hold package_name

برای مثال برای جلوگیری از آپدیت بسته curl کافی است دستور زیر را وارد کنید

sudo apt-mark hold curl